Zdravotnictví na rozcestí aneb kdo je připraven, není překvapen ...

31. 3. 2020

Zdravotnictví na rozcestí aneb kdo je připraven, není překvapen, říká klasik. Troufám si tvrdit, že tomu v případě zvládání nákazy koronavirem Covid - 19 v České republice tak úplně není. Je ale pravda, že nic podobného jsme ještě nezažili a stávající situace je a bude po všech stránkách úplně mimořádná. V oblasti zdravotnictví jsme ale bohužel byli svědky nedostatečného předzásobení a následného nekoordinovaného zásobování potřebnými zdravotnickými prostředky. Vysoce oceňuji obrovskou míru solidarity v oblasti šití roušek a vzájemné pomoci na úrovni jednotlivců, obcí, měst i různých organizací.

Na druhou stranu mě děsí viditelný chaos svědčící o nezvládnutí krizového řízení a třeba i nesrovnalostí v informacích o počtech dodaných roušek a respirátorů pro jednotlivé kraje. Nechápu snahu některých politiků za každou cenu se zviditelnit. Co jiného jsou bombastické tiskové konference při příletu letadla, focení se při předávání zdravotnických prostředků, „přetahování se“ na twiteru nebo logo politické strany u darovaného respirátoru. Za nepřijatelné považuji nevhodné komentáře vůči zdravotnickému personálu v první linii jako například o nepotřebnosti nošení roušek nebo o obviněních ze zavlečení nákazy do sociálního či zdravotnického zařízení. Těžko pochopitelné, až diletantské, bylo rozhodnutí přesunovat nakažené seniory do lázeňského zařízení hotelového typu s nedostatečným vybavením a nevyškoleným personálem pro tuto situaci.

            Pevně věřím, že opatření, která byla zavedena, pomohou k zastavení nákazy. Již teď je nutné také počítat s tím, že budou narůstat náklady na zdravotnictví. Část pacientů bude zřejmě vyžadovat náročnější péči a průběh onemocnění u nich bude závažnější. K tomu již dnes avizuje část zaměstnavatelů neschopnost odvádět platby do systému veřejného zdravotního pojištění a s rostoucí nezaměstnaností, bude narůstat počet tzv. státních pojištěnců.  Zásadní problém bude spočívat v řešení příjmové stránky veřejného zdravotního pojištění nejen v tomto, ale i v následujících letech. Nedávno schválená novela, která částečně odpouští zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ, znamená výpadek příjmů jen pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu zhruba ve výši osmi miliard korun a postihne samozřejmě také ostatní pojišťovny. Příjmy poklesnou i s ohledem na ekonomickou recesi, která bezpochyby přijde. To vše znamená pokles příjmů zdravotního pojištění proti zdravotně-pojistnému plánu o přibližně dvacet pět miliard korun ročně. Část výpadku bude v roce 2020 pokryta z rezerv a tím nebude ohroženo hrazení zdravotní péče. Další vývoj bude závislý na tom, jak se vláda bude stavět k posílení ekonomického růstu a jaké pobídky pro českou ekonomiku připraví.

            Protože je pro KSČM absolutně nepřijatelné zvyšování spoluúčasti pacientů, budeme důrazně požadovat posílení plateb za státní pojištěnce tak, aby nebyla snižována kvalita a dostupnost zdravotní péče. Konkrétně je nyní nutné skokové navýšení platby za státní pojištěnce pro rok 2021, minimálně na 1600 korun měsíčně za měsíc za jednoho státního pojištěnce, tedy o 500 Kč! Je třeba jednat rychle, protože toto nařízení vlády musí být vydáno do konce června roku 2020. Dalším krokem bude přijetí zákona o pravidelné a automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce tak, jak to již od roku 2016 navrhuje právě KSČM.  Systém zdravotnictví totiž potřebuje příjmovou stabilitu a předvídatelnost.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM