Zoufalý čin Američanů vůči plynovodu Nord Streem 2

5. 1. 2020

V noci z pátku 20.12. na sobotu 21.12.2019 vstoupil v USA v platnost americký zákon, schválený oběma komorami USA Kongresu, který uvalil sankce na švýcarskou obchodní společnost ALLSEAS, která pokládala potrubí pro plynovod NORD STREEM 2, který vede z Ruské federace po dně Baltského moře do Německa. Pro zdůraznění - tyto sankce uvalil americký stát, formou zákona, který poté bezprostředně podpesal prezident Trump! 

Tímto sankčním zákonem se v případě porušení sankcí s okamžitou platností zakazuje vstup představitelů této společnosti na území USA, zmrazuje se jejich veškerý majetek na území USA (aktiva), odebírají se jim americká víza pokud je mají, a žádná americká společnost, ani banky nesmí s touto společností spolupracovat, nebo jí poskytovat úvěry, služby, poradenství atd., protože jinak by se uvalily sankce i na ně. Týká se to i firem po celém světě, kde mají soukromí investoři z USA i firmy registrované v USA třeba jen malý majetkový podíl v těchto zahraničních firmách, které by s ALLSEAS chtěly spolupracovat!

Vzhledem k tomu, že specializovaných firem na pokládku potrubí na dno moře je na světě jen několik, vždyť technologie této firmy, včetně lodí této firmy stála několik miliard amerických dolarů, znamenalo by to pro tuto specializovanou firmu zásadní omezení její činnosti a v podstatě následně krach! Proto tato firma v den vstoupení v platnost tohoto amerického sankčního zákona přerušila svojí činnost na Nord Streemu 2, údajně do vyjasnění situace?! V podstatě ale ukončila činnost na tomto velkolepém mezinárodním projektu pod hrozbou amerických sankcí! 

Stalo se tak v době, kdy k dokončení tohoto projektu scházelo položit dvě linie, jednu o vzdálenosti 100 km a druhou o vzdálenosti 60 km z celkových cca 1224 km. Pokládka potrubí měla být dokončena během deseti dní do 31.12.2019!

Co je na tom zajímavého a alarmujícího?

Že Američané uplatňují svůj zákon a sankce exteritoriálně, mimo území USA, a na firmu, která nemá s USA nic společného! Která byla vybrána pro realizaci zakázky tohoto projektu nadnárodním konsorciem firem, kde americký stát nemá žádný majetkový podíl! Tato firma ničím neporušuje americké zákony, neohrožuje bezpečnost amerického území, ani amerických občanů v USA či kdekoliv ve světě!!!

Je to zoufalý pokus američanů zabránit dokončení tohoto projektu, kterým Ruská federace udržuje a také posiluje svoji pozici na evropském trhu energií.  Kdy bude dodávat například Německu plyn levnější o 40%, než kdyby plyn přicházel do Německa dosavadním tranzitem přes Ukrajinu a Polsko! Což zvýhodňuje německý průmysl a dává mu značnou konkurenční výhodu!

To k čemu Američané sáhli je hrubým porušením mezinárodního práva, porušení mezinárodního obchodního práva a narušení konkurenčního prostředí. Jinými slovy, to je sprosťárna nejhrubšího zrna! 

Američané tak potvrdili, že jsou nespolehlivý a nedůvěryhodný obchodní partner, který porušuje zákony kdy chce a neplní spolehlivě své mezinárodní závazky! Ukazuje se, že je lepší s nimi neobchodovat!

 

  • Ale o co šlo kolem Nord Streemu 2?

Tento zoufalý americký krok měl řešit dvě věci. Obchodní zájmy USA, a politické zájmy USA v evropském, zejména východoevropském regionu.

Za prvé, se USA snažily úplně vytlačit Ruskou federaci, jako konkurenci, z evropského trhu s plynem. Kdy dodávky ruského plynu do Evropy chtěli Američané nahradit svými dodávkami zkapalněného břidlicového plynu, který by dováželi speciálními loděmi do evropských přístavů, zejména v Polsku, odkud by se dále přepouštěl. Rusko mělo být od Evropy a evropského trhu odříznuto tzv. „Projektem Třímoří“, kdy přístup Ruska směrem na západ k Evropě měl končit na východních hranicích Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Trojmoří tvoří 12 členských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem.
Proto se USA všemožně snažily zabránit stavbě plynovodů Nord Streem2 a Turkish Stream. Tohoto cíle se jim evidentně nepodařilo dosáhnout, oba plynovody budou dokončeny. Nord Streem 2 s několika měsíčním zpožděním, ale bude! Turkish Streem je hotov! A Rusko tak tím posiluje svoje energetické vazby v Evropě. 

Dokonce odborníci hovoří o tom, že v tomto souboji zůstal „černý Petr“ v rukou Polska, které podepsalo s USA kontrakty na dodávky velkého množství zkapalněného amerického plynu, více než samo Polsko spotřebuje, který je ale dražší než ruský plyn. Polsko se domnívalo, že při zablokování výstavby plynovodů bude tento zkapalněný plyn přeprodávat do Evropy a bude mít na tom zisk. Teď se ukazuje, že polské občany bude z ceny amerického břidlicového plynu bolet hlava!

A ještě jedna poznámka k tomu. Před několika měsíci přiletěl na neočekávanou návštěvu Dánska americký prezident Donald Trump. Media tehdy psala o tom, že USA chtějí koupit od Dánska ostrov Grónsko. Šlo však o něco jiného. Trump přemlouval dánskou premiérku, aby za žádnou cenu Dánsko nedalo souhlas s pokládkou potrubí pro Nord Streem2 v dánském námořním pásmu. Rusko s Dánskem téměř neobchoduje a nemělo žádné obchod páky na změnu postoje Dánska. Němci však vysvětlili Dánsku svůj pohled na věc a Dánsko poté vydalo souhlas s pokládkou potrubí pro plynovod v říjnu 2019. Trump už se musel spolehnout jen na sebe!

Za druhé - a to politickým záměrem USA bylo zastavením Nord Streemu 2 donutit Rusko, aby muselo prodloužit smlouvy s Ukrajinou o tranzitu ruského plynu do Evropy přes území Ukrajiny, neboť dosavadní tranzitní smlouva končila 31.12.2019. Přičemž Ukrajina dostávala za tranzit plynu od ruského Gazpromu ročně 3 miliardy USD a tyto peníze zoufale potřebuje! To se nakonec podařilo Američanům docílit! Rusko bylo vynuceno bleskově podepsat po zastavení Nord Streemu 2 s Ukrajinou novou tranzitní smlouvu na 5 let s možností jejího prodloužení, kdy bude dodávat v roce 2020 celkem 60 mld. m³ plynu, v dalších čtyřech letech vždy po 40 mld. m³ plynu. Rusko k tomu bylo donuceno sankcemi USA vůči ALLSEAS , aby neztratilo evropské trhy a zákazníky a aby neuvolnilo prostor konkurenci, ale pojalo to v nastalé situaci jako dobrý kompromis. 

Rusko má tímto nyní smluvně zabezpečené dostatečně velké odběry svého plynu v Evropě v dalších 5-ti letech. Ukrajina tím dostala vánoční dárek, kdy téměř bez námahy a větších nákladů dostane od Gazpromu ročně 3 mld. USD za tranzit ruského plynu přes její území dál do Evropy. A Američané se potkají v Evropě s levnějším ruským plynem! Ruská strana k tomu řekla, že stejně neuvažovala o tom, úplně uzavřít Ukrajinskou rouru. Ale že potřebuje mít i jiné dopravní cesty, jak dopravit bezpečně plyn k evropským zákazníkům a to nyní nastává a bude to dokončeno Nord Streemem 2! V předchozích letech totiž Ukrajina odebírala ruský plyn a neplatila za něj, probíhalo tam i politické vydírání Ruska Ukrajinou, došlo i k dočasnému zastavení tranzitu plynu na území Ukrajiny směrem dále do Evropy.  

Jak známo USA využívají Ukrajinu a tamní vládní režim jako svůj nástroj v nátlaku na Rusko. USA stály v pozadí organizace ozbrojeného státní převratu na ukrajinském Majdanu v roce 2014. USA mají stále zájem o eskalaci napětí na hranici Ukrajiny a Ruska. Mají stále zájem na tom vyprovokovat na hranici Ukrajiny s Ruskem omezený válečný konflikt s cílem vtáhnout Rusko do války a poškodit jej ekonomicky, politicky, morálně i mediálně ve světě a izolovat jej! USA jsou připraveny v této válce bojovat do posledního ukrajinského vojáka! To vše je stále ve hře!

Německo hlasitě protestovalo proti americkému sankčnímu zákonu. Nazvalo to hrubým zasahováním USA do vnitřních věcí SRN! Kancléřka Merkelová uvedla, že Německo odstavuje v této době jaderné elektrárny a potřebuje spolehlivé dodávky ruského plynu! V době tzv. „velké energetické změny“ – tzv. Energiewende v boji proti znečišťování ovzduší je zemní plyn pro Německo důležitý, jako palivo pro jejich moderní elektrárny.

Obdobné sankce Ruska - Rusko uvedlo na adresu sankčního zákona USA, že přijme proti USA obdobné sankce! Bylo řečeno, že to nemůže nechat bez odezvy, protože by se Američané cítili beztrestní! Rusové jako jednu z variant sankcí zvažují zákaz nákupu amerických boeingů ruskými společnostmi, ale ministři ruské vlády dostali za úkol najít odvětví, kde to bude Američany hodně bolet a mrzet!

Nord Streem 2 se podařilo USA na nějaký čas zastavit, ale podle sdělení předsedy ruské vlády Dmitrije Medvedeva bude plynovod dostavěn vlastními silami. Rusko před časem koupilo za miliardu dolarů loď pro pokládku potrubí v moři, která nese název Akademik Čerskij. Tato loď ale nyní vykonávala práci v Tichém oceánu a do Baltskéhu moře údajně dopluje za 4-5- týdnů. Pak dokončí tyto práce na pokládce potrubí Nord Streem 2.

USA tady prohrály velkou obchodní plynovou bitvu! Proto přicházejí jejich zoufalé činy! 

Ale je třeba si říct s kým máme tu čest! Se subjektem, který se neštítí ničeho při prosazování vlastních amerických národních zájmů! Pro kterého neplatí žádné zákony ani smlouvy!

 

  • K plynovodu Nord Streem 

Nord Stream, znamená česky Severní proud (rusky: Северный поток – Severnyj potok, německy: Nordeuropäische Gasleitung). Je to plynovod, který po dně Baltského moře přivádí zemní plyn z Ruska do Západní Evropy, hlavně do Německa. Tento plynovod realizuje přímou přepravu zemního plynu bez tranzitních rizik pro obě země, a to přes Ukrajinu a Polsko, které plynovod nyní obchází. 

Projekt Nord Stream1, který již byl realizován před několika roky v roce 2012 je svou celkovou délkou 1224 km nejdelší podmořský plynovod na světě.

Nord Streem 2. Dne 18. června 2015 podepsali zástupci rakouské společnosti OMV a ruského Gazpromu memorandum (předběžnou dohodu), podle kterého se Rakušané mají podílet na výstavbě dvou dalších potrubí pod Baltickým mořem, tzv. projektu NordStream 2. Rozšíření plynovodu by mělo kopírovat již existující trasu Nord Streamu 1, pouze s malými úpravami.

K uskupení těchto firem se poté připojily německá společnost EON a nizozemsko-britská společnost Shell. První potrubí mělo být položeno do konce roku 2019 a uvedeno do provozu začátkem roku 2020. 

Téměř ve stejnou dobu je stavěno ještě jedno, celkově čtvrté, potrubí. Celkové náklady projektu přesáhnou na jeho první fázi 7,4 miliardy eur. Obě nová potrubí mají přepravovat dalších 55 miliard m³ zemního plynu ročně do Evropské unie, a mají zdvojnásobit přepravní kapacitu z 55 miliard m³ na 110 miliard m³ zemního plynu ročně.

  • Česko bude k projektu Nord Stream 2 připojeno plynovodem Eugal.

Turkish Stream - jižní proud. Souběžně s tímto se realizoval ještě druhý projekt, tzv. Jižní proud, plynovod, nazývaný také Turkish Stream, který vede po dně Černého moře z Ruska do Turecka a pokládka trub je již zde dokončena! Má dvě větve, každá s přepravní kapacitou 15,75 miliardy m³ ročně. První větev má dodávat ruský plyn tureckým zákazníkům, zatímco druhá má zajišťovat dodávky plynu dále do Bulharska, Srbska a Maďarska.

Fotogalerie

Maka ukazující kudy vede Nord Streem 2
Loď ALLSEAS pokládající potrubí na dno moře
Zásobovací loď ALL SEAS s trubkami pro plynovod
Základní údaje o plynovodu Nord Streem 2
Dánské mořské pásmo
Hranice Trojmoří
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
český web, www.vesti.ru