Komentáře

24. 1. 2019

Předpoklad, že demokracie bude vzkvétat ruku v ruce s postupnou demokratizací a svobodou projevu, protože když stále větší množství lidí bude mít možnost šířit svá slova a názory, přinese to souboj myšlenek, z něhož jako vítěz vzejde pravda posílená bojem, se dnes pro mnohé uka

23. 1. 2019

V roce 2019 si připomínáme třicet let od sametového ekonomicko-společenského převratu. Třicet let, ve kterých se odkloňovalo, tunelovalo, lhalo i sprostě kradlo.

23. 1. 2019

Když byli v 18. století pozváni čeští skláři do Alsaska v dnešní Francii, aby naučili místní obyvatele výrobě plochého skla z foukaných válců, nikdo o zlatých českých rukou nepochyboval.

21. 1. 2019

V létě jsem zajel navštívit rodiče na chatu. Žádný luxus, dřevěná stavba uprostřed ničeho na jižní Moravě složená ze dvou pokojů.

21. 1. 2019

Mnozí z nás opouštějí velké aglomerace a od základů mění svůj život. Život na vesnici má své pro i proti.

21. 1. 2019

V neděli 20. ledna proběhla v Aténách velká demonstrace proti dohodě o jménu Severní Makedonie - pro severozápadního souseda Řecka. Šlo o sto tisíc demonstrantů, přívrženců pravice.

20. 1. 2019

V roce 1959, když jsem s rodiči jezdil do Horní Krupky, postřehl jsem poprvé v životě malý smrček kousek pod konečné lanovky Krupka – Komáří vížka, jehož jehličí nebylo zelené, ale rezavé. Tehdy jsem nad tím nijak nemudroval, ale v paměti mi ten obrázek zůstal.

18. 1. 2019

V souvislosti s předložením změny zákona o návykových látkách do poslanecké sněmovny, kde je požadována legalizace pěstování, zpracovávání a přechovávání konopí a produktů z konopí v „malém množství“ pro vlastní potřebu a jejich

18. 1. 2019

Třicet let posloucháme, že do škol politika nepatří, a třicet let jsme svědky permanentních politických útoků na objektivnost a nestrannost výuky.

16. 1. 2019

Při rozvodu je dobré, když se oba partneři dohodnou. Lisabonská smlouva takovou dohodu předpokládá. V případě Velké Británie znamená tzv. tvrdý Brexit pouze dvě záležitosti: 1. obchod se bude řídit podmínkami danými WTO a za 2.

16. 1. 2019

K životu na venkově dlouhá léta patřily tři věci - obchůdek, hospoda a místní fotbalový klub. Fotbalové hřiště s aktivním klubem poskytuje prostor pro rozvoj dětí a mládeže, setkávání nad pivem a budování zdravého lokálního patriotismu.

15. 1. 2019

V dobách raného středověku zpravidla měl veškeré pravomoci v rukou jediný vládce, později byl vázán určitou skupinou obyvatel, nejvyšší šlechtou.

15. 1. 2019

Pomalu se rozbíhá rok, ve kterém budeme v květnu spolurozhodovat o složení Evropského parlamentu. Kandidáti KSČM budou především hájit zájmy našich občanů i České republiky.

13. 1. 2019

V dnešní době je vidět významnou snahu po zpochybnění některých základních pravd. Na internetu se šíří lavinovitě nejen zajímavé a pravdivé informace, ale i vyložené bludy.

12. 1. 2019

Klasická ukázka rétoriky ve prospěch korporací a řetězců – Češi mají 6. nejlevnější potraviny v Evropě, ale stejně si stěžují, že jsou moc drahé. Tvrdí, že chtějí hlavně kvalitu, ale odmítají si připlatit. Obchody se kvůli tomu musí pohybovat na hraně výdělečnosti.

8. 1. 2019

Nejen naše vlast, ale znovu celá Evropa čelí, žel, další obří bezpečnostní hrozbě. Turecko se vrací na Balkán. Namísto vědeckých teorií různá náboženství, včetně Islámu, zapouští na našem kontinentě stále hlubší kořeny.

8. 1. 2019

Před devíti lety se prezident Ukrajiny Viktor Juščenko, na závěr svého nepříliš úspěšného mandátu, alespoň částečně “proslavil”.

8. 1. 2019

Ve světě existuje řada míst, která by člověku neměla uniknout. Některá z nich označíme jako nádherná (zelenající se pastviny Alp nebo malebná mořská pobřeží), některá jako pozoruhodná (Benátky s jejich karnevaly) a jiná jsou prostě a dobře divná.

7. 1. 2019

Máme před sebou další ekonomickou krizi, která bude citelná pro nás pro všechny. Žel, někteří ekonomové a politici si to stále nepřipouští. Je nutné se připravit na nejhorší a ochránit především občany naší země.

7. 1. 2019

Píše se rok 2019. Rok, jak všichni doufáme, pozitivních změn. Současně i rok voleb do Evropského parlamentu. Každý z nás může svým dílem přispět k naplnění cílů, které mají pomoci řešit situaci zemí sdružených pod vlajkou Evropské unie.

4. 1. 2019

Neuteklo tolik času od té doby, kdy si Hospodářská komora stěžovala na nedostatek až 300 000 učňů na trhu práce.

4. 1. 2019

Komentátor Martin Fendrych diskutuje o problému, který nás trápí naprosto všechny. Jeho pohled se však zcela odlišuje od pohledu představitelů KSČM i jiných politických stran, ale především od reality, kterou dnes a denně prožívají řidiči na dálnici D1.

4. 1. 2019

Moje babička bydlela na malém městě, ale za domem měla malou zahrádku a výběh pro slepičky. Nosila jim krmení, vodu a laskominy – trochu čerstvě srpem nasekané trávy, pár hlemýžďů či jiné lahůdky. Na vesnici se tehdy vajíčka vozila jen výjimečně.

4. 1. 2019

Vstoupili jsme do roku, v jehož závěru si budeme připomínat 30 let od majetkového převratu znamenajícího obnovu kapitalistických poměrů v zemi. Období představující historicky krátký časový úsek, které ale zásadním způsobem změnilo život minimálně jedné generace.

4. 1. 2019

Leden před 30 lety. Mrazivé počasí, že by psa nevyhnal. Společnost je v kvasu. Nakupilo se tolik neřešených problémů a to nemluvím o mezinárodních vztazích. V polovině měsíce začnou demonstrace u příležitosti výročí sebeupálení studenta Jana Palacha v roce 1969.

Stránky