Aktualizace přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace

18. 9. 2017

Aktualizace přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace

 Na základě pravidelně prováděného monitoringu situace v této oblasti ze strany Oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM a zhoršování situace v oblasti migrace související se zvyšujícím se exodem uprchlíků především z oblasti Blízkého východu směrem do Evropy, bylo rozhodnuto o nutnosti aktualizace přístupů.

 Vzhledem k závažnosti situace v této oblasti a rozdílnosti názorů a přístupů i uvnitř KSČM považujeme rovněž za nutné zařadit tento bod na 14. zasedání VV ÚV KSČM, které se bude konat 1. 9. 2017 tak, aby bylo reagováno na současnou situaci a zároveň aby byl aktualizován materiál schválený 17. zasedáním ÚV KSČM zabývající se přístupy KSČM k problematice a příčinám migrace.

Materiál byl zaslán ke konzultaci Komisi zahraniční politiky a strategie ÚV KSČM, Oddělení pro zahraniční a bezpečnostní politiku ÚV KSČM a místopředsedkyni stínové vlády pro zahraniční a evropskou politiku a zároveň europoslankyni za KSČM Kateřině Konečné.

Více v přiloženém materiálu.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM