I. Pojezný: K čemu jsou interpelace?

22. 5. 2017

V současné době si v České republice zaslouží pozornost mnoho vládních kroků. Jedním z nich je i situace ve státním podniku Česká pošta. Před časem jsem interpeloval ministra vnitra a prvního místopředsedu ČSSD Milana Chovance k dění ve státním podniku Česká pošta spadající do jeho kompetence. Stále častější dotazy zaměstnanců tohoto podniku, které dostávám, argumentují tím, že jejich požadavky nikdo neřeší, vlastně je ani nevyslechne. Pouze KSČM se zajímá o jejich současnou situaci.

Každý asi víme, že práce na poště patří k těm špatně ohodnoceným a mzdy jsou vzhledem k objemu práce neadekvátně nízké. Právě v souvislosti s tímto jsem se ve své interpelaci ministra Chovance dotázal, v jaké fázi je další spolupráce mezi ČSOB, respektive Poštovní spořitelnou a Českou poštou. Výdělek pro Českou poštu je na základě této spolupráce cca 1,5 miliardy korun ročně. Zatímco ČSOB přináší zisk pět miliard korun ročně. Jde tedy o velký nepoměr. Vzhledem k tomu, že právě letos končí původní smlouva obou subjektů, má otázka zněla, zda konečně nechce ministr splnit jeden z předvolebních slibů své strany a iniciovat prostřednictvím pošty vznik komerční banky vlastněné státem. Jeho nicneříkající odpověď, kterou mi dopisem zaslal, je opravdu vypovídající o chuti odpovídat na interpelace poslanců. Sdělil mi totiž, že to v podstatě není možné.

Nikdo z nás nezapomněl na monstrózní představení programu sociální demokracie před minulými parlamentními volbami. Nejde přece o to, co v jejich programu stojí, vždyť papír unese vše. Důležité je kontrolovat, co z tohoto velkolepého programu bylo splněno a teprve potom vypsat ČSSD účet za její čtyřleté parlamentní a vládní působení. Koneckonců máme k tomu reálnou možnost v podzimních parlamentních volbách. Když některé společnosti nebudou vyvádět každý rok do zahraničí stovky miliard, potom mohou mít z ekonomického růstu profit i naši občané. Pokud však politika bude pokračovat pod heslem ČSSD „slibem neurazíš“, může se také přihodit, že lidé přestanou věřit v možnost nápravy. A právě tuto nejhorší variantu si nikdo nepřejeme.

Program KSČM pro letošní parlamentní volby stojí jako vždy na reálných základech. Jen tak lze totiž dosáhnout splnění volebního programu, který je pro nás všechny závazkem pro další roky.

Autor: 
Ivo Pojezný, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: 
Ivo Pojezný, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji