Opravy Braunerova mlýna pokračují

23. 5. 2015

Radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek navštívil Středočeské muzeum v Roztokách, aby se seznámil s aktuálním stavem oprav Braunerova mlýna.

„Braunerův mlýn postihla v roce 2013 povodeň, která poškodila všechny zdejší objekty. Muzeum muselo některé provozy zavřít a jiné omezit, lidé se přestěhovali se do náhradních stísněných prostor. Nyní částečně z pojistného plnění, částečně z vlastních prostředků realizujeme rekonstrukci mlýna a zároveň i určitá protipovodňová opatření,“ shrnul projekt radní Štefek.

Zakázku na rekonstrukci v hodnotě 8,6 milionu Kč provádí firma Bláha, s.r.o. za 8,6 milionu Kč s DPH. Protipovodňová opatření obsažená v této částce mají hodnotu 1,5 miliónu korun. Spočívají i v přestěhování určitých pracovišť do vyššího patra, s nutnou úpravou příček, napojením nezbytných rozvodů, vybudováním venkovního schodiště a také s úpravou přízemí s cílem minimalizovat případné škody. V přízemí mlýna byly totiž umístěny konzervátorské dílny se speciálními přístroji, ty budou nyní přestěhovány do vyšších pater.

„Jsem rád, že rekonstrukce probíhá dobře, budeme moci mlýn otevřít veřejnosti, zřejmě 13. června.“ dodal radní Štefek.

Historie mlýna sahá do počátku 18. století, kdy jej ještě jako zděné jednopatrové stavení s prkenným štítem a mansardovou střechou zachytil na reprodukovaném obraze Pohled na Roztoky od Vltavy malíř Dominik Jan Kottula. Roku 1861 koupil mlýn František August Brauner, jehož dcera, malířka a grafička Zdenka Braunerová zde prožila své dětství a mládí. Poté byl mlýn přestavěn na letní rodinné sídlo. Pro potřeby muzea byl objekt upraven koncem 70. let 20. století a dále po první povodni v roce 2002.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje