První zpráva o palmovém oleji schválena

13. 3. 2017

Dnes byl ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v Evropském parlamentu schválen první dokument EU k problematice palmového oleje, který napsala a vyjednala česká europoslankyně Kateřina Konečná. Evropská unie patří k největším odběratelům palmového oleje na světě a nepřímo tak přispívá k deforestaci, která je s pěstováním této plodiny spojena. Zpráva se tak věnuje problematice odlesňování, evropské spotřebě, informování spotřebitelů, certifikačním schématům, ale i dohodě o životním prostředí z Paříže a Cílům udržitelného rozvoje OSN. Ignorován není ani fakt, že 46 % palmového oleje dovezeného do EU je použito na biopaliva, což vytváří zcela paradoxní situaci. „Indonésie je v plamenech, abychom mohli “ekologicky“ jezdit. Nedává to smysl a navíc má podle některých studií bionafta z palmového oleje třikrát vyšší emise než konvenční nafta. Proto jsme Komisi navrhli, aby palmový olej z biopaliv odstranila,“ podotýká Kateřina Konečná.

Europoslankyně Konečná s povděkem poznamenává, že zpráva byla vytvořena ve spolupráci se všemi relevantními aktéry (zástupci neziskových organizací, ale i obchodních společností) a je hodnocena jako vyvážená a konstruktivní.

Europoslankyně se rovněž vyjádřila ke své motivaci zprávu k tomuto tématu napsat: „Problematika palmového oleje je velmi komplexní, a proto mě zaujala. Nejde jen o životní prostředí, ale i problematiku rozvoje, sociální věci, nucenou práci, práva původních obyvatel, odebírání půdy apod. Zapomínat nesmíme ani na to, že to souvisí i s otázkou stanovení pravidel pro nadnárodní společnosti, které by měly přijmout odpovědnost. Evropská komise nyní musí konat a zabezpečit, že palmový olej dovezený do Evropské unie není spojen s odlesňováním a ani s porušováním lidských práv.“

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM