Stanovisko Jiřího Dolejše k pravidelné kvartální zprávě ČNB o inflaci

2. 9. 2016

Vláda projednává pravidelnou kvartální zprávu ČNB o inflaci jenom jako informaci. Její součástí není pouze informace o tom, jak se daří ČNB její regulace inflace, ale také zpráva o aktuálním vývoji ekonomiky a čerstvá prognóza.  Má to význam zejména pro hospodářské rozhodování vlády, včetně finalizace práce na státním rozpočtu.

Data jsou z července, zprávu projednala ČNB v srpnu. Vyplývá z nich, že inflace je nadále velmi nízká. Oproti červnu minulého roku vzrostly ceny o 0,5% (poměr průměrných indexů činí dokonce 0,3%), tedy hluboko pod inflačním cílem, který ČNB má (2%).

Nízké jsou zejména tzv. regulované ceny a u výrobních cen mají vliv i nízké ceny dovozů energetických surovin. Zde je ovšem vysoký faktor nejistoty, stejně jako na celou makroekonomickou prognózu může mít negativní vliv vývoj vnějšího prostředí. I to je důvod, proč jiné prognózy jsou poněkud pesimističtější, než je poslední zpráva ČNB.

Z nízké inflace vyplývá, že ČNB nemá obavy z inflačních dopadů případného většího růstu mzdových nákladů (predikce růstu mezd 4,5% tomu nasvědčuje). A také, že se neplní cíl měnové intervence v boji s deflačními tlaky. Ukončení měnové intervence, tzv, exit, se nadále plánuje až na 3. kvartál roku 2017.  Znamená to, že by se koncem roku 2017 začal vytrácet polštář podporující naše exportující firmy.

Toto téma bude v parlamentu diskutováno v souvislosti s přípravou prvního čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2017, v říjnu t.r. Oproti červenci 2016, kdy byla zpráva vytvořena, jsou dnes poněkud nižší jak inflační očekávání, tak i predikce růstu výkonu české ekonomiky.

KSČM v této souvislosti opakovaně připomíná, že současná vláda slovně sice opouští praxi svých předchůdkyň, ale z významné části se veze na vlně dočasné konjuktury. O změnu strategie k udržitelnému růstu hospodářského výkonu a posilování sociálních jistot se však nejedná.

Autor: 
Ing. Jiří Dolejš, poslanec PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM