Stanovisko klubu KSČM v ZHMP k situaci na pražském magistrátu

6. 3. 2017

Neprůhledné, netransparentní jednání, nekompetentnost a zametání problémů pod koberec, to vše, navíc okořeněné vzájemnými spory, charakterizuje způsob vládnutí pražské koalice ČSSD – ANO – Trojkoalice (tvořené KDU-ČSL, STAN a SZ). Tito makající demokraté nepřipustí jediný opoziční návrh na program jednání. Volání opozice po řešení bytových problémů lidí na pražské Písnici, po projednání opatření v souvislosti se smogovou situací, územního plánu, to jsou jen některé z těchto návrhů. Klub KSČM také dlouhodobě upozorňuje na nepřijatelnou praxi při obsazování míst na pražském magistrátě a v orgánech firem, které jsou zcela nebo zčásti ve vlastnictví hlavního města. Nutno podotknout, že v těchto velmi dobře honorovaných funkcích působí také mnozí koaliční zastupitelé, přičemž opozice nemá fakticky možnost nejen ovlivnit procesy, ale ani provádět účinnou kontrolu. Za připomenutí stojí i skutečnost, že 11 koaličních zastupitelů je uvolněno (placeno) pro práci v radě a sedm jich působí jako placení předsedové výborů. Zda se dobře honorovaná místečka odrážejí i v kvalitním řízení města a obětavé práci pro občany, nechť posoudí voliči sami.

Oprávněnost naší kritiky směřující k uvedeným personálním praktikám se plně potvrdila v průběhu tohoto týdne, kdy vyšlo najevo, že o obsazování důležitých míst na magistrátu i ve firmách nerozhoduje odbornost, zkušenosti a znalosti a čistota výběrových řízení, ale dobré kontakty europoslance Stanislava Polčáka (STAN) se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, někdejším blízkým spolupracovníkem Radovana Krejčíře. Toho Polčák, na žádost pražské STAN, požádal o vytipování vhodných adeptů na obsazení ředitelů magistrátních odborů, členů představenstev a orgánů pražských podniků, tzn. pozic, na nichž dochází k důležitým rozhodováním, a protékají velké peníze. Touto skandální událostí přetekl pohár trpělivosti nejen našeho klubu, ale i dalších opozičních stran pražského zastupitelstva. Klub KSČM se tak připojuje k opozičním hlasům, požadujícím svolání mimořádného jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které by se situací mělo zabývat.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v Zastupitelstvu hl. m. Prahy