Stop nedůvodnému zdražování vody

20. 2. 2017

Pražští komunisté dlouhodobě usilují o to, aby kontrolu nad distribucí pitné vody v metropoli získalo hlavní město. Proto téma pravidelně zvedají na jednání zastupitelstva a loni v červnu iniciovali petici Stop nedůvodnému zdražování vody, kterou podepsalo 1431 lidí.

 

„Klub KSČM opakovaně navrhuje zařadit do programu jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy otázky hospodaření s vodou včetně nového posouzení podnájemní smlouvy s Veolií a případné výpovědi této smlouvy. Nepovažujeme za přijatelné, aby navyšováním ceny pitné vody politická reprezentace Prahy přenášela vážné chyby předchůdců na občany města včetně podnikatelů. Kritizujeme a odmítáme, aby z hospodaření s vodou vznikaly neúměrné zisky, které odtékají do zahraničí, a nebyla dostatečně obnovována infrastruktura Prahy,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci zastupitel Ivan Hrůza (KSČM).

V petici „Stop nedůvodnému zdražování pitné vody“ jsou následující požadavky: 1. projednat předem v Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále ZHMP) každé zvyšování ceny vodného a stočného v Praze, 2. přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových (v rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy), 3. informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek, 4. informovat průběžně ZHMP a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

Petici projednalo ZHMP, usnesení sestávající se z výše uvedených bodů, které měly být uloženy Radě hlavního města Prahy, nebylo schváleno, vyslovilo se pro ně pouhých šestnáct opozičních zastupitelů (ostatní nehlasovali), zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a pověřilo radní Janu Plamínkovou (STAN/Trojkoalice) jejím vyřízením.

Přesto díky aktivitě pražské KSČM dochází k výraznému posunu. „Některé body z petice se během několika měsíců projevily v jednání Rady hlavního města Prahy, kupříkladu, když se radní  Plamínková koncem loňského roku rozhodla požádat ministerstvo financí o přepočet navýšení vodného a stočného. V loňském roce cena vody narostla zhruba o deset procent,“ řekl Hrůza. Podle analýzy, kterou si město nechalo vypracovat, je smlouva s Veolií opravdu nevýhodná. Mohlo by se ušetřit přinejmenším 180 milionů korun. Podle Hrůzy tyto peníze nemají tvořit zisk soukromé firmy, ale měly by směřovat na opravu infrastruktury

Hrůza novinářům ukázal inzerát, publikovaný 18. ledna 2017 v deníku Metro. „Jedná se o inzerci, kterou evidentně podaly Pražské vodovody a kanalizace,“ řekl. V inzerátu se uvádí: „Státní fond životního prostředí, který stanovuje pro každý rok takzvaně sociálně únosnou cenu, vypočetl, že v Praze by byla sociálně únosná cena vodného a stočného pro rok 2016 ve výši 148 korun za metr krychlový.“ To je podle slov Hrůzy pro klub KSČM nepřijatelné a komunističtí zastupitelé budou nadále usilovat o to, aby se hospodaření s pitnou vodou navrátilo do gesce hlavního města.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v ZHMP
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM