Vyšší pokuta za vstup do honitby

23. 3. 2017

Lidé by za vstup do lesů, na louky či pole jako mysliveckých honiteb v době jeho zákazu mohli dostat pokutu až 30 000 korun. Dosavadní maximální pokuta je 10 000 korun.

Počítá s tím novela mysliveckého zákona, kterou včera schválila vláda. Ministerstvo chce prostřednictvím novely docílit i toho, aby se snížily škody, které na zemědělských plodinách a pozemcích způsobuje spárkatá zvěř. Například prasata často žijí v lánech kukuřice a zemědělci, aby mohli žádat o náhradu škod způsobených zvířaty, budou muset pole zmenšovat. Myslivci by tak měli mít odstřel zvěře snazší.

Zemědělci budou muset mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak bude muset následovat minimálně 12 metrů široký pás, na kterém bude růst plodina usnadňující lov této zvěře. Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila.

Stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik na jednu stranu novelu vítá, ale chce ji podrobit i obezřetnému zkoumání. „Je jasné, že je potřeba zajistit, aby lidé neriskovali svoje vlastní životy. Zvýšená pokuta, jakkoli nemusí být populární, má především zvýšit bezpečnost návštěvníků lesů. Na druhou stranu bych od vlády chtěl slyšet kupříkladu analýzu, proč se vlastně spárkatá zvěř přemnožuje. Budeme novelu velmi pečlivě zkoumat a rozhodně nezvedneme ruku pro žádné omezování lidí bez skutečného a odborného zdůvodnění,“ vysvětlil Kováčik.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM