Závěr NKÚ k modernizaci řízení železniční dopravy

4. 3. 2017

Zveřejnění kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 16/16 zaměřené na poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích neobsahuje žádné překvapující informace.

Nedodržení plánovaného rozšiřování systému interoperability na stávajících železničních tratích v České republice (ERTMS) se dalo očekávat na základě informací od zástupců železničního průmyslu a opakovaného projednávání zpomalení realizace obou systémů odbornou veřejností se zástupci Hospodářského výboru PS PČR. Zavedení radiokomunikačního systému (GSM - R) a evropského zabezpečovacího systému (ETCS) je vázáno na vybudování potřebné infrastruktury a současně dosazení odpovídajícího vybavení kolejových vozidel palubními částmi obou systémů.

Tyto nové technologie předpokládají zavedení jednotného technického a technologického řešení, které vylučuje možnost širokého výběru různých dodavatelů, vzhledem k jejich rozdílným technickým a technologickým nabídkám. Současně nové technologie a tím i plán jejich realizace souvisí s rozsahem modernizovaných železničních tratí a zejména s budováním nových tratí pro vysoké rychlosti (povinnost uplatnit na tratích TEN – T).

Prosté převzetí plánu a vyhlášení projektu naplňování podmínek daných Evropskou unií a Evropskou komisí na stávajících tratích nebylo správným řešením pro Českou republiku. Vzhledem k nestabilitě politických podmínek na Ministerstvu dopravy a častým změnám priorit budování dopravní železniční infrastruktury došlo sice k významnému čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu i evropských operačních programů, bohužel bez reálného a potřebného výstupu ve vybavení tratí a vozidel systémem interoperability pro bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků různých železničních dopravců.

Závěrem lze konstatovat, že výsledek kontroly NKÚ přesně odpovídá situaci na Ministerstvu dopravy a v jeho řízených organizacích, včetně chybějících cílů pro železniční infrastrukturu a dopravu v aktuální dopravní politice ČR. 

Autor: 
Ing. Karel Šidlo, poslanec za KSČM, stínový ministr pro resort dopravy
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM