KSČM odmítá průjezd amerického konvoje přes území České republiky

28. 3. 2015

Českou republikou projede v příštích dnech obrněný konvoj americké armády. Kromě ČR projela těžká technika i dalšími zeměmi střední a východní Evropy. KSČM považuje akci za demonstraci síly a nátlak na Ruskou federaci.

V době velmi napjatých vztahů mezi západními zeměmi a RF vyvolá demonstrace síly s největší pravděpodobností reakci Ruska a zkomplikuje vztahy na řadu let. Sílící napětí a riziko konfrontace je výhodné jen pro USA a jejich mocenské zájmy, do evropského prostoru naopak přináší obavy z válečného konfliktu.

KSČM považuje za zarážející postoj české vlády, která o průjezdu konvoje americké armády veřejnost včas neinformovala. S návrhem nepředstoupila ani před Parlament ČR, přestože akce svými parametry překračuje rámec obvyklých vojenských přesunů, jejichž schvalování je v její kompetenci. KSČM dlouhodobě zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk a budování zahraničních vojenských základen na území České republiky.

Spojené státy opakovaně avizovaly záměr posílit vojenskou přítomnost v Evropě, zejména v Pobaltí, ale také v Polsku či České republice. KSČM upozorňuje, že tento krok ve svém důsledku nepřispěje ke zvýšení evropské ani světové bezpečnosti. Zvyšování počtu amerických vojáků mimo USA navíc odporuje čl. 1 mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

KSČM vyjádřila svůj nesouhlas s cestou amerického konvoje přes území České republiky podporou demonstrace na Václavském náměstí v Praze i organizací protestních akcí na dalších místech České republiky.

Autor: 
ÚV KSČM