KSČM striktně odmítá obchodní válku s Ruskou federací

12. 9. 2015

Evropská unie se nepoučila ze svého již rok a půl trvajícího období sankcí vůči Ruské federaci a naopak schválila jejich prodloužení minimálně do ledna 2016. Nadále tak pokračují omezení vývozu a dovozu zemědělských produktů, zboží dvojího použití, tedy takového, které je možné použít pro civilní a vojenské účely, dále pak sofistikovaných zařízení pro průzkum nerostných surovin a zejména pak poskytování finančních zdrojů ruským bankám, které jsou vlastněny státem.

Součástí sankcí jsou i sankční seznamy firem a osob. Stanovisko KSČM je neměnné a striktně tuto politiku odmítá. Reálná fakta ukazují, že omezení, která měla za cíl pokořit ruskou ekonomiku, nemají očekávaný efekt. Naopak vedou Rusko k odvetným opatřením a nacházení alternativ v globálním zásobování u jiných, než evropských partnerů. Sankce tak citelně zasahují i země EU a v nich sídlící firmy. Také firmám v ČR způsobují protiruské sankce miliardové ztráty.

Česká republika by ve svém vlastním zájmu měla svou ekonomiku chránit a sankce odmítnout, s čímž se ztotožňuje i názor KSČM. Měli bychom mít na paměti ekonomický zločin, jehož se dopustily politické elity po roce 1989, kdy tehdejší Československo opouštělo východní trhy jen a jen proto, aby západ získal nová odbytiště bez ohledu na nutně následující likvidaci výrobních kapacit a růst nezaměstnanosti v naší zemi.

Eskalaci sankcí KSČM považuje za velmi nebezpečnou v souvislosti s šířením válečné atmosféry, která začíná velmi připomínat období studené války, a je ohrožením dalšího mírového vývoje v Evropě. Je věcí ochrany suverenity ČR i EU nenechat si vnutit placení ceny za jednostrannou a konfrontační politiku USA. Vyzýváme vládu ČR, aby se při rozhodování v orgánech EU postavila proti dalšímu prodlužování sankcí, které prokazatelně poškozují naši zemi. Jediným možným řešením vzniklého napětí mezi Východem a Západem je použití diplomacie, obchodní války vše jen zhoršují.

Autor: 
ÚV KSČM