Ministr zahraničí Zaorálek musí hájit především zájmy České republiky

17. 4. 2015

KSČM se znepokojením sleduje projevy a činnost ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka. Post ministra zahraničních věcí státu vyžaduje velkou dávku diplomacie. Podle našeho názoru není přípustné, aby ministr zahraničí na sociálních sítích komentoval necitlivým až urážlivým způsobem věci, které nejsou vždy v jeho kompetenci či nevyjadřují oficiální postoj České republiky.

L. Zaorálek musí z pozice ministra zahraničních věcí ČR vždy hájit zájmy České republiky a jejích občanů a nikoli zájmy cizích mocností tak, jak svými neuváženými mediálními výstupy často činí. Ideologická zaslepenost je jedním z hlavních nepřátel diplomatické profese.

KSČM vyzývá ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby respektoval, že Česká republika je suverénním státem, který má svou vlastní zahraniční politiku, orientovanou na mírovou spolupráci všech států v duchu Charty OSN coby ustavujícího mezinárodněprávního dokumentu současných mezinárodních vztahů a jí odpovídající zájmy a v tomto duchu by měl i konat a mediálně se prezentovat. Z pohledu KSČM je nutné, aby zahraniční politika České republiky byla vyvážená a reflektovala především politické a ekonomické zájmy naší země.

Autor: 
VV ÚV KSČM