Ne! byrokratickému diktátu EU

15. 5. 2015

KSČM zásadně odmítá direktivní rozhodování Evropské komise o uprchlických kvótách. Nezpochybňuje nezbytnost koncepčního řešení mezinárodní migrace, ale akcentuje princip dobrovolnosti. KSČM proto navrhuje spojení principu věcnosti a solidárnosti. Členské země musí samy uvážit, jak dosáhnout klidného začlenění migrantů do svého prostředí, aby soužití odlišných kultur nepřineslo napětí a konflikty, případně vznik izolovaných, ze společnosti vyloučených a radikalizujících se ostrovů a ghett.

KSČM souhlasí s postojem vlád České republiky a Slovenské republiky, odmítajícím povinné kvóty, jejichž zavedení zvažuje Evropská komise. Při jednání evropských zemí o společném postupu budeme vždy prosazovat princip věcného řešení, solidarity a odpovědnosti, ale odmítáme omezení suverenity národních států nad úroveň základních dokumentů EU. Podle KSČM je rozhodnutí záležitostí jednotlivých členských států. Také Česká republika by se měla aktivně, ale suverénně rozhodnout s přihlédnutím k domácím podmínkám.

KSČM požaduje exaktně vypracované stanovisko vlády k této problematice. Považuje za strategické řešit migrační problémy v místě jejich vzniku. Na nezbytné rozvojové pomoci by se měly aktivně podílet zejména státy, které svou kořistnickou mocenskou politikou vyvolaly sociální a humanitární krizi v zemích, z nichž nyní migranti míří do EU.

Autor: 
VV ÚV KSČM