Nezodpovědná zahraniční politika vlády je rizikem pro občany a ekonomiku

11. 11. 2016

Součástí zahraničně politické orientace českých vlád od vzniku samostatné České republiky bylo a zůstává i udržení dobrých vzájemných vztahů naší země a ČLR, v jejichž rámci jsme uznali i celistvost Číny. ČLR je jednou z největších ekonomik na světě, a proto vztahy s ní nelze podceňovat. Do roku 2020 by měli Číňané v ČR investovat až 232 miliard korun. I pro Českou republiku mohou čínské investice, ať už do soukromé či státní sféry, znamenat vznik nových pracovních příležitostí a možný rozvoj regionů.

Nezodpovědné chování některých českých politiků, včetně konkrétních kroků ministrů za KDU/ČSL i dalších členů vlády v souvislosti s návštěvou dalajlámy, ohrožuje tyto dlouhodobě budované a vzájemně respektované bilaterální vztahy. Zvláště jedná-li se o zemi, jejíž ekonomika se rozrůstá. Zmrazení česko-čínských rozvíjejících se vztahů by mohlo mít nečekané dopady na naši hospodářskou sféru i zaměstnanost.

Obchodní vztahy s ČLR musí být pro naši republiku i Čínu oboustranně výhodné a perspektivní. Rozvoj české ekonomiky je kromě vnitřní spotřeby odvislý zejména od úspěchu na zahraničních trzích. Ohrozit tyto trhy a zahraniční investice jen proto, že určitá část politického spektra vnáší do české společnosti účelově nedůvěru, si nemůžeme dovolit. KSČM v rozvoji ekonomických vztahů s ČLR spatřuje i důležitý faktor snižování jednostranné závislosti na EU. 

KSČM dlouhodobě podporuje dobré vztahy s Čínou, a to za přísných pravidel, která nediskriminují ani jednu stranu.

11. 11. 2016

Autor: 
VV ÚV KSČM