Stanovisko KSČM: Vláda opomíjí sliby k financování sociálních služeb a školství v krajích

28. 3. 2015

Ve středu 25. března projednala vláda ČR financování krajských samospráv. Výsledek prezentuje jako zásadní pomoc v jejich fungování. Jde o novelu zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch krajů o 3,5 miliardy a příslibem uvolnění nezbytných 4,5 miliardy korun na financování oprav silnic II. a III. tříd ve správě krajů.

Nejde o zásadní změnu ani pomoc. Vláda především vrací věc do stavu před změnami, provedenými předchozí nečasovsko-kalouskovskou korupční vládní reprezentací. Připomínáme, že v té době přišly kraje o více než osm miliard korun. Vlivem inflace a dalších faktorů tak vlastně ke skutečnému zlepšení financování krajů v roce 2016, kdy nás čekají volby do krajských zastupitelstev, nedojde.

Sociální služby a školství v krajích jsou nadále nedostatečně financované. Na to současná koaliční vláda, vedená ČSSD, vytrvale „zapomíná“. Rozpory v koalici by neměly ovlivnit financování služeb důležitých pro obyvatelstvo.

KSČM požaduje, aby došlo ke skutečně systémovému řešení v oblasti financování krajů. To je dlouhodobý úkol pro ministra financí Babiše. Tady nepomohou pouhé proklamace a nesplněné sliby o zlepšení výběru daní. Za problém považuje KSČM i propad v čerpání financí z evropských zdrojů a dlouhodobé nesplnění slibu při převodu financování sociálních služeb na kraje.

KSČM požaduje nejen úhradu chybějících zdrojů, ale především dlouhodobé systémové řešení financování sociálních služeb a školství v jednotlivých krajích, aby tato zařízení nežila v neustálém strachu, zda bude jejich chod rozpočtově krytý. Práce v těchto službách je odborně i psychicky náročná a nedostatek financí ohrožuje kvalitu i provoz.

Současná vláda se svými konkrétními kroky rozchází se slovy programového prohlášení a dál se posouvá doprava. Tím trpí zejména kraje, na které chce přenést hnutí ANO nezvládnutí své odpovědnosti v centru. Odmítáme, aby občané byli oběťmi stranických zájmů pravice, která jasně krajské volby prohrála.

Autor: 
ÚV KSČM