STANOVISKO VV ÚV KSČM: Služební zákon má řadu nedostatků a nahrává "trafikám"

12. 6. 2015

STANOVISKO KSČM: Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM, schválené na jeho 35. schůzi dne 12. 6., ke služebnímu zákonu.

Od 1. července 2015 se naplno uplatní služební zákon, který má systematizovat pracovní místa v ústředních orgánech státní správy. Od tohoto data bude nyní státní správa zakonzervována až do roku 2017. Po dobu dvou let se totiž bude celá státní správa měnit tak, že vedle sebe tu budou zaměstnanci, kterých se týká služební zákon, ale také ti, kterých se ještě bude týkat zákoník práce.

Namísto tzv. odpolitizování budou funkce politických náměstků, kteří nemají jasně stanovenou agendu, kterou mají vykonávat, a lze si jen těžko představit, co bude náplní jejich práce. Současná koalice, která kritizovala velký počet náměstků ministrů v předchozích pravicových vládách a slibovala snížit jejich počty, je dva roky po volbách ještě horší. Na ministerstvu zahraničí počet náměstků stoupl ze tří na devět, na ministerstvu zdravotnictví se zvýšil o dva - na osm. Jinde stoupl počet náměstků alespoň o jednoho, jak je to například v případě ministerstva obrany.

KSČM od samého počátku kriticky posuzovala předložený služební zákon, nicméně nebyla vyslyšena a koalice se spojila pro jeho přijetí s ODS a TOP 09. KSČM hlasovala proti jeho přijetí, když bylo jasné, že to může vést k deformacím státní a veřejné správy. Trváme na tom, aby výběrová řízení nebyla manipulována tak, aby se pozice ve státní správě staly „trafikami“ pro kamarády, či zabetonovaly centrální úřady pro ty, kteří se podíleli na katastrofálních rozhodnutích bývalých pravicových vlád. Zároveň KSČM důrazně požaduje, aby posty náměstků byly obsazovány skutečnými odborníky a nepřidělovány za odměnu politickým či obchodním partnerům současných ministrů.

Autor: 
VV ÚV KSČM