ÚV KSČM: Komunisté zaručují poctivou a dobře odvedenou práci v krajích i v Senátu

17. 9. 2016

     Krajské a senátní volby jsou před námi a situace se opět vyhrocuje. Místo opravdu svobodné soutěže programů a osobností ze skutečných politických stran, které zaručují odpovědnost vůči voličům svou činností nikoli jen slovy, ale též svou členskou základnou, dochází i k problematickým jevům. Naši členové dávají záruku demokratických rozhodnutí a výsledků vykonané práce, na rozdíl od těch, kteří občanům nemají co předvést, leda svou politickou recyklovatelnost, a uchylují se jen k různým spekulativním prohlášením či neférovým krokům. Patří mezi ně opět přelepování plakátů, různé verbální útoky na kandidáty, jako obvykle k nim patří i účelové hry na téma povolebních koalic. 

     KSČM má důvěru v občany naší vlasti, věříme svým voličům, že se budou ve volbách rozhodovat podle skutečných výsledků práce, ne podle slibů. Naši krajští zastupitelé včetně funkcionářů rad krajů, hejtmana a náměstků hejtmanů v minulém období prokázali, že naplňuji princip poctivé správy, vycházejí vstříc potřebám občanů, obcí i měst, ale umí také dobře hospodařit a řídit kraje s ohledem na plnění volebního programu. Důkazem je třeba Ústecký kraj, dříve zmítaný korupčními aférami, který si po čtyřletém působení KSČM výrazně zlepšil svou pověst. 

      Komunisté zcela jednoznačně vyvrátili lživé tvrzení pravice, že levice je „rozhazovačná“ a zadlužuje veřejné rozpočty. Naopak, naše hospodaření bylo sociálně citlivé, a přitom jsme dali občanům naději a impuls k větší aktivitě ve prospěch celého kraje i všech občanů. 

       Kandidáti do Senátu, kteří se letos ucházejí za KSČM o zvolení, jsou nesporně osobnostmi, které se mohou právem pochlubit dobře odvedenou veřejně prospěšnou prací. Jejich zkušenosti a skutečný zájem o problémy našich spoluobčanů nesporně pozvednou práci Senátu na vyšší úroveň. 

      KSČM nespekuluje o výsledcích voleb a o povolebních koalicích. O tom, jaké budou, rozhodnou teprve svými hlasy občané ve volbách. Rozhodovat bude program a síla mandátu, kterou občané stranám svěří. Po volbách lze spolupracovat s těmi, kteří budou chtít pracovat ve prospěch občanů a také respektovat náš volební program.  

     Od roku 1992 platí, že jen silná KSČM je zárukou plnění volebních slibů a respektu k zájmům občanů. Vyzýváme své voliče k volební účasti. Nenechme za sebe rozhodovat jiné! 

Autor: 
ÚV KSČM