Více bezpečnosti pro naše občany

1. 4. 2016

Pokračující a stále silnější útoky teroristů naposledy v Bruselu ukázaly, že hrozba násilného prosazování politických cílů čím dál odpornějším způsobem je i u nás přítomna. Vládou byl vyhlášen první stupeň nebezpečí ohrožení terorismem.

KSČM tato opatření považuje v zásadě za oprávněná, i když opožděná a nedostatečná. Bez řešení nestability ve válečných zónách světa je ochrana společné hranice EU nemyslitelná. Nasazení armády v ulicích je jen krátkodobé opatření.

KSČM proto požaduje ucelený systém. To je nemožné bez zavedení branné výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany civilního obyvatelstva, a to už od základních škol.

Odmítáme zřizování různých forem tzv. občanské domobrany. To není řešení. Došlo by jen k další privatizaci funkcí státu v oblasti bezpečnosti a obrany. To by naopak jen zvýšilo bezpečnostní riziko do budoucna.

KSČM jako první krok požaduje přijetí zákona o vnitřní bezpečnosti, který musí legislativně zakotvit např. ochranu státních hranic a koordinaci činnosti bezpečnostních složek, včetně integrovaného záchranného systému.

Autor: 
VV ÚV KSČM