Vláda má povinnost z úniku informací vyvodit osobní odpovědnost

12. 2. 2016

Skandál kolem úniku informací o okolnostech návratu jak pětice Čechů unesených v Libanonu, tak i okolnosti propuštění unesených občanek České republiky potvrzené ministrem obrany, ale i prezidentem republiky, otřásají důvěrou v kompetenci vlády.

Je ostudné, jak amatérsky se chovají příslušní odpovědní činitelé, když informace způsobilé kdykoli v budoucnosti ohrozit osobní svobodu, zdraví i životy českých občanů jsou zveřejňovány prostřednictvím bulvárních a senzacechtivých neodpovědných novinářů. Takový přístup je evidentním selháním systému, nikoli jednotlivce.

Selhala důležitá koordinace zpravodajských služeb. Bezpečnostní rada státu, která o situaci jednala, se ukázala institucionálně zcela nedůvěryhodnou tragickým a nevyšetřeným únikem přísně tajných a citlivých informací.
Ohrožení bezpečnosti občanů a veřejného zájmu České republiky je v důsledku těchto kauz bezprostřední.

Je v zájmu celé České republiky a jejích občanů, aby za selhání v nejvyšších ústavních místech byla požadována konkrétní odpovědnost. KSČM požaduje nejen rezignaci ministra obrany, ale i demisi předsedy vlády ČR, který nese odpovědnost nejen za koordinaci speciálních služeb.

Autor: 
VV ÚV KSČM