Za jasnou dlouhodobou energetickou koncepci a odpovědnost státu

12. 12. 2015

17. zasedání ÚV KSČM projednalo materiál „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce ČR“. Je možné ocenit, že vláda konečně tuto aktualizaci provedla. KSČM se však domnívá, že takto důležitý a pro dlouhou dobu platný materiál nemůže být jen věcí koaliční exekutivy, ale pro jeho přesah do dalších volebních období je nutná jasně deklarovaná shoda v rámci zvolené politické reprezentace.

Závaznost koncepce by se výrazně zvýšila schválením v Poslanecké sněmovně PČR. To může být jednou z významných záruk toho, že nebudou pokusy měnit státní energetickou koncepci po každých volbách, či dokonce s každou novou vládou.

V této souvislosti KSČM vidí kriticky liknavost a alibistické oddalování rozhodnutí české vlády týkající se prolomení, či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Domníváme se, že pro celý region jde o velice důležité rozhodnutí, které ovlivní budoucnost jeho obyvatel na několik dalších desetiletí. Nechávání občanů, ale i zaměstnanců dotyčných těžebních společností v nejistotě neprospívá ani jim, ani české ekonomice a energetice.

V této souvislosti KSČM považuje situaci v těžební společnosti OKD za velmi vážnou, s možností výrazně negativního dopadu na zaměstnanost v tomto již tak nezaměstnaností postiženém regionu. Považujeme za nepřijatelné, aby vedení společnosti a její akcionáři chtěli částečné řešení přenést na zaměstnance prostřednictvím snižování mzdy, které by měla prosadit vláda jednáním s odbory. Pokud majitelé těžební společnosti chtějí od vlády jednání nebo finanční prostředky, tak jedině proti převzetí majetkové podstaty samotné těžební společnosti.

Vláda ČR je odpovědná za prosazení takových řešení dlouhodobě trvající situace v OKD, která budou sociálně přijatelná pro zaměstnance a nedostanou tento region do bezvýchodné situace, když doposud není vytvořen dostatek jiných pracovních příležitostí za místa zanikající v uhelném průmyslu. KSČM vyzývá premiéra Sobotku k převzetí odpovědnosti za privatizaci OKD a její následky.

Autor: 
ÚV KSČM