28. říjen - Den vzniku samostatného Československa

28. 10. 2019

Zvláště v den vzniku prvé Československé republiky je třeba mít na paměti slova prezidenta Edvarda Beneše:

"Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou
odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“,
kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu."

V příloze leták ke stažení

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM