Den tisku, rozhlasu a televize - 21. září 2019

19. 9. 2019

Dne 21. září 1920 vyšlo prvé číslo Rudého práva. Pokračovatelem tradice objektivního levicového tisku je dnes jediný zcela český deník Haló noviny.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM