Slovenské národní povstání 1944 - 2019

24. 8. 2019

Slovenské národní povstání – největší protinacistické povstání, v němž slovenský národ, podporován národem českým, vyjádřil vůli žít dále ve společném demokratickém Československu. KSČM vyjadřuje hlubokou úctu jeho účastníkům a odkazu. Požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu jsou nepřijatelné.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM