IX. sjezd KSČM

14. až 15. května 2016 se uskutečnil v Praze IX. sjezd KSČM. Na jeho programu byly volby předsedy a místopředsedů ÚV KSČM a také předsedů rozhodčí a revizní komise KSČM. Rozhodovalo se rovněž o programovém zaměření strany pro další období.

Sjezdové dokumenty a logo naleznete níže.

 

26. 5. 2016

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů.

26. 5. 2016

VIII. sjezd KSČM v roce 2012 uložil pracovat na objektivní analýze období 1945, resp. 1948 – 1989, včetně vyhodnocení příčin porážky socialismu.

26. 5. 2016

Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme chtít i nadále nejen udržet, ale hlavně posílit naše postavení v politickém spektru, bude nezbytné přistoupit ke změnám jak v organizaci, tak především ve stylu, metodách a form&aac

26. 5. 2016

KSČM vidí strategické východisko ze současných hlubokých společenských a ekonomických problémů, které přináší kapitalismus, ve změně společenského systému.

26. 5. 2016

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.

11. 5. 2016

Logo IX. sjezdu KSČM naleznete níže ve formátech PDF, JPG a EPS