Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy

26. 5. 2016

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.

Autor: 
IX. sjezd KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM