Informace o analýze období před rokem 1989

26. 5. 2016

VIII. sjezd KSČM v roce 2012 uložil pracovat na objektivní analýze období 1945, resp. 1948 – 1989, včetně vyhodnocení příčin porážky socialismu. Cílem nebyl pouhý popis historie ale co nejobjektivnější zobecnění podstatného, a především odpověď, proč k porážce minulého režimu došlo.

Autor: 
IX. sjezd KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM