Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM