Zkvalitnění řízení stranické struktury a úpravy Stanov KSČM

26. 5. 2016

Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme chtít i nadále nejen udržet, ale hlavně posílit naše postavení v politickém spektru, bude nezbytné přistoupit ke změnám jak v organizaci, tak především ve stylu, metodách a formách stranické práce.

Autor: 
IX. sjezd KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM