Blanka Vaňková

3. na kandidátce Olomouckého kraje

Vystudovala Ostravskou univerzitu, Fakultu sociálních studií. Šlo o studium sociální politiky, sociální práce a komunitního rozvoje. Těmto oblastem se věnuje i v zaměstnání na pozici sociální pracovnice.

Mezi její záliby patří četba knih, věnuje se historii a genealogii.

Z důvodu zaměření svého studia a zaměstnání by se chtěla věnovat tématům, se kterými se často setkává. Jde o nezaměstnanost, systém dávek, nedostatek bydlení, dluhové zatížení rodin, ale i dalším problémy, které s uvedenými tématy souvisejí a jejich oblasti jsou provázané (např. vyplnění volného času dětí, kdy rodiny mnohdy nemají dostatek finančních prostředků na jejich zajištění, problémy s dostupností kvalitní zdravotní péče, dopravní obslužností a rozdílností situace v rámci regionů).

Blance Vaňkové je 40 let, je rozvedená a má jedno dítě.