Bohumil Smutný

2. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval podnikové finance a obchod na podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. V průběhu studia se specializoval na elektronický obchod a strategické řízení.

Po ukončení studia začal pracovat na Městském úřadě v Ivančicích, kde působil jako projektový manažer města. Na starosti měl administraci a realizaci projektů financovaných z dotací, grantů. Částečně pracoval také jako webmaster a tajemník Mikroregionu Ivančicko. 

Po narození dvojčat nastoupil v roce 2014 na rodičovskou dovolenou. V roce 2016 se vrátil do profesního života a začal pracovat pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko jako manažer centra společných služeb. 

Dlouhodobě usiluje o rozvoj obcí, regionu, propagaci tradic a turismu. V roce 2016 byl na kandidátce KSČM zvolen do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde do roku 2020 působil jako místopředseda sociálně zdravotního výboru, člen komise pro informační otevřenost a komise pro cestovní ruch.

V Poslanecké sněmovně by se chtěl především věnovat tématům regionálního rozvoje. Zastává názor, že obcím by měly být ponechány jejich finance, které potřebují ke svému rozvoji. Prosazuje výraznější podporu měst, obcí a mikroregionů, změnu rozpočtového určení daní tak, aby o zdrojích bylo rozhodováno především tam, kde byly vytvořeny, a nebyly složitě (a mnohdy nespravedlivě) přerozdělovány formou dotací. V regionu, kde žije, považuje za zásadní prioritu výstavbu nového bloku JE Dukovany a obnovu související infrastruktury. Za důležité považuje také hájit zájmy Moravy a Moravanů s ohledem na jejich rovnoprávné postavení a rozvoj v rámci ČR. Nechce, aby „o nich bez nich“ rozhodovali pouze v Praze.

Ve volném čase se věnuje své rodině, rád vaří a je milovník gastronomie. Věnuje se zahrádkaření a chovu drůbeže, focení, grafice a tvorbě webových stránek.

Bohumilu Smutnému je 42 let, žije s partnerkou a má dvě děti, syna Jakuba a dceru Elišku.