Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 33, Děčín
Věk 79 let
organizační a ekonomický poradce
žije v Děčíně

Má zkušenosti z řady vedoucích funkcí, od mistra ve výrobě, po ředitele výrobního závodu, vedoucího výzkumného kolektivu místopředsedy ČSAV, děkana fakulty vysoké školy, náměstka ministra. V současnosti je členem zastupitelstva a předsedou kontrolního výboru statutárního města Děčín. Hovoří anglicky a rusky.

Volební heslo:

Vzdělání a zkušenosti dám ve prospěch naší země

Programové priority kandidáta:

  • Snížit příliš velké sociální rozdělení naší společnosti. Za 30 let od politických změn jsme se v naší zemi dopracovali toho, že máme statisíce lidí ve finančních exekucích a nemálo těch, kteří trpí ekonomickou nouzí. Tuto sociální nespravedlnost je třeba řešit zákonnou cestou jak zdaňováním nezasloužených příjmů, tak lepším oceňováním těch, kteří vytvářejí materiální i duchovní hodnoty.
  • Jako senátor bych působil k jeho zrušení, protože v souhlasu s většinovým názorem ho pokládám za zbytečnou instituci, kterou ale mohou zrušit jen sami senátoři. Volby do Senátu se proto účastní jen třetina z voličů, kteří volí členy Poslanecké sněmovny. Senát v současném složení je zároveň brzdou rozvoje demokracie, schvalování potřebných zákonů. Chci být kaprem, který chce vypustit vlastní rybník.
  • Stáhnout vojska z Afghánistánu. Když tehdejší Sovětský svaz, pod vidinou falešné představy, že pomůže socialismu, a na přání tehdejší vlády Babraka Karmala, vyslal své vojáky do Afghánistánu, tak je tam vyslal sám. USA přiměly vlády mnohých jiných zemí, aby na podporu své angažovanosti také poslaly – obrazně řečeno – autobus vojáků, k podpoře proklamace, že jde o mezinárodní síly. Na podporu akce, která nemá vojenské řešení. Pokud jde
  • nás, navíc riskujeme možnost přenesení teroristických akcí i do naší země. Proto neposílat naše vojáky tam, pokud to nebude vyžadovat rezoluce OSN.
  • Působit na krajské a centrální orgány k větší podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Děčínska a zejména celého Šluknovského výběžku, kde v minulosti lidí viděli slušné perspektivy svého života. Dnešní pokles počtu obyvatel v této oblasti je důsledkem zanedbání možností využití jejího ekonomického potenciálu ku prospěchu nejen tohoto území.