Europarlament

Místopředsedkyně ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor
MUDr. Jiří Maštálka
poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.
poslanec Evropského parlamentu za KSČM