Ing. Bc. Miloslava Vostrá

kandidátka do Senátu ve volebním obvodu č. 30, Kladno
55 let
poslankyně Parlamentu ČR
vdaná, má dceru, žije v obci Braškov

Po absolvování základní školy pokračovala ve studiu na gymnáziu. Po jeho ukončení následovala práce ve státním a posléze v soukromém sektoru. Pak se rozhodla pokračovat ve vzdělání na Vysoké škole finanční a správní, kde získala titul inženýr. Následně absolvovala Českou zemědělskou univerzitu Praha, tentokrát s titulem bakalář. Od roku 2002 je poslankyní za Středočeský kraj za KSČM. V současné době je také předsedkyní Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Doma má přísného kritika svých kroků, a to dceru Lucii, která je učitelkou. Ta dokáže přesně odhadnout dopad jejích kroků a rozhodnutí. Žije na malé vesnici Braškov, kde je zastupitelkou obce. Je jednou z mnoha žen, které se věnují práci a rodině na plný úvazek. Někdy je zvládnutí všech činností opravdu náročné, ale zatím se jí daří skloubit práci, rodinu i ostatní povinnosti tak, aby je zvládala. Politika je pro ni možností pomoci občanům. Chtěla by i nadále sehrávat roli prostředníka, který se bude zabývat jejich problémy a snažit se jim pomoci při jejich řešení.

Volební heslo:

Sny a touhy je třeba každý den naplnit v reálné skutky

 Programové priority kandidátky:

  • zjednodušení podmínek pro čerpání evropských peněz pro financování projektů obcí
  • podpora mladým v daňových úlevách u zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou první zaměstnání
  • minimalizace sociálních škrtů
  • dokončení výstavby dopravních tepen a obchvatů měst a obcí
  • podpora výstavby a modernizace domovů pro seniory a ústavů sociální péče
  • podpora modernizace škol a mateřských školek
  • podpora bytových programů v rámci pomoci obcím při výstavbě a rekonstrukci bytového fondu
  • zvýšení podpory malého a středního podnikání
  • zjednodušení přístupu k úvěrům a investičním pobídkám