Ing. Ivan Mařák

vedoucí kandidát ve Zlínském kraji
58 let
ekolog
žije v Uherském Hradišti

Narodil se v Uherském Hradišti a tomuto městu je věrný doposud. Do 28 let věku žil v obci Nedakonice, 10 km od Uherského Hradiště. V roce 1985 složil státní závěrečnou zkoušku na lesnické fakultě VŠZ v Brně a po ukončení studia nastoupil do zaměstnání do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Uherském Hradišti. Od roku 1994 pracoval jako ekolog u státního podniku Povodí Moravy. V letech 2012-2016 působil jako náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostředí, rozvoj venkova a územní plánování. Od roku 2017 je projektovým manažerem Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Od roku 2008 až doposud je zastupitelem Zlínského kraje, v letech 2006-2010 a od roku 2014 doposud také zastupitelem města Uherské Hradiště. Mezi jeho zájmy patří myslivost, rybaření a fotbal. Dříve byl i lektorem okresního mysliveckého spolku a zkušebním komisařem myslivosti, fotbalovým rozhodčím na úrovni kraje do roku 2000.

„Mým mottem je: Vrátíme kraj do rukou všech lidí. Nejhorší volební období, které zažívá Zlínský kraj pod vedením KDU-ČSL, kdy o všem chce rozhodovat jeden člověk – hejtman, už se nesmí opakovat. Moje vize je jednoduchá - co nejdříve napravit škody napáchané současnou koalicí a nastartovat kraj k dalšímu růstu, především v oblasti zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb.“

Kandidátka na webu Zlínského kraje