Ing. Jan Foldyna, MBA

vedoucí kandidát v Pardubickém kraji
64 le
místostarosta města
žije ve městě Dašice

Pracuje deset let, už třetí volební období, jako místostarosta města. Je zastupitelem Pardubického kraje osm let, poslední čtyři pracuje ve funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva. I zde, v krajském zastupitelstvu, se mu společně s kolegy podařilo prosadit a podpořit řadu bodů z volebního programu KSČM, a to nejen v těch oblastech, které kraj přímo řídí – ve zdravotnictví, středním školství a učilištích, dopravě a v dopravní obslužnosti, ale i v dalších oblastech - sociálních službách, kultuře, cestovním ruchu, složkách integrovaného záchranného systému, podpory venkova, zemědělství, životního prostředí, atd. V komunální politice, ve městech a obcích, je podle něj krásné to, že výsledky práce vedení města a koaličních zastupitelů jsou vidět na každém kroku. V krajské politice jsou výsledky znát až s větším odstupem.

„Mojí vizí je, aby Pardubický kraj, společně s městy a obcemi v kraji, byl nejlepším místem pro život svých občanů. Proto chci, aby se pokračovalo ve všem dobrém a smysluplném, co se v Pardubickém kraji podařilo. Aby se v rozpočtu kraje vyčlenilo ještě více prostředků pro podporu a rozvoj života občanů i v těch nejmenších obcích a rovnoměrně ve všech částech kraje. Pro podporu regionálních výrobků a živnostníků. Pro činnost spolků a organizací obohacujících náš život.“

Kandidátka na webu Pardubického kraje