Ing. Martin Škorpík

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 42, Kolín
58 let
stavební projektant
ženatý, dvě děti a dvě vnoučata, žije v Kolíně

Jako stavební projektant se podílel na celé řadě staveb. Dlouhodobě působí (od r. 1990) jako zastupitel města Kolína, pracuje zejména v kontrolním výboru města (nyní jako jeho předseda) a je členem sportovní komise rady města Kolína. Je také členem Komise pro regionální rozvoj a vědecký výzkum Středočeského kraje, členem dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín a místopředsedou OV KSČM Kolín.

Má velmi úzký vztah ke sportu. Intenzivně se věnoval zejména lednímu hokeji (jako hráč, později jako rozhodčí a trenér), ale baví ho i malá kopaná a sjezdové lyžování.

Volební heslo:

Buďme hrdý národ!

Programové priority kandidáta:

 • Změnit pravicový tón Senátu.
 • Změnit politický systém z vůle občanů ČR vyjádřené v referendu ze systému, kde jediným rozhodujícím kritériem je zisk, na systém, kde je jako první rozvoj každého člověka i celé společnosti.
 • V podmínkách současného systému prosazovat změny, jež usnadní život lidem, kteří se živí svou hlavou, svýma rukama.
 • Prosadit progresivní zdanění – vyšší daně pro ty, kteří mají velké zisky z práce jiných.
 • Omezit vykořisťování pracujícího člověka formou podpory družstevního podnikání a podnikání ve veřejném vlastnictví .
 • Umožnit všem lidem, aby si svou obživu mohli zajistit prací a tím se dále rozvíjet a mít pocit, že jsou potřební .
 • Odmítnout spekulace v oblastech, které mají vztah se základními lidskými právy, jako jsou bydlení, zdraví nebo vzdělání.
 • Využít možného vlivu v Senátu k podpoře investičních akcí, které zajistí rozvoj oblasti – jako jsou přeložka silnice I/38 u obcí Nová Ves, Pňov – Předhradí, Oseček, dokončení obchvatu Peček, příprava obchvatů, které jsou obsaženy v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje – Radim, Kounice, Rostoklaty, Sadská.
 • Podpořit bytovou výstavbu na základě požadavku 60 bytů na 1000 obyvatel ve vlastnictví obce.
 • Zahájit obnovu zemědělsko-potravinářského komplexu vedoucí k soběstačnosti v základních potravinách, které lze produkovat na našem území, a to na principu družstevního vlastnictví. S tím související návrat života na venkov. Minimalizovat zábory zemědělské půdy.
 • Rozšířit kapacitu pro zachytávání vody o nové rybníky – Výrovka mezi Plaňany a ústím do Labe, Šembera mezi Českým Brodem a ústím do Výrovky, Kounický potok mezi Kounicemi a Břístvím, Předveský potok před Krakovany, podle Sánského kanálu, rozšířit zarostlá slepá ramena Labe.