Ing. Miloš Tita

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 36, Česká Lípa
Věk 63 let
komisař požární ochrany
rozvedený, má jednoho syna, žije v Ralsku

Vzděláním je dopravní inženýr silniční, městské a vodní dopravy, vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. 20 let působil v různých vedoucích funkcích v podnikové a městské hromadné dopravě, 5 let pracoval jako manažer v rámci správy nemovitého majetku. Od roku 2002 až doposud pracuje v Hasičském záchranném sboru jako komisař požární a civilní ochrany. Nejprve na generálním ředitelství, od loňska byl díky personální nouzi převelen k HZS hl. m. Prahy na odbor ochrany obyvatel.

Od roku 1992 do roku 2018 byl zastupitelem města Ralsko, 2 volební období působil jako jeho starosta. Od roku 2000 až doposud je také zastupitelem Libereckého kraje, 2 volební období byl předsedou klubu zastupitelů zvolených za KSČM, 1 volební období předsedou dopravního výboru, nyní je předsedou kontrolního výboru. Od roku 2013 je členem dozorčí rady krajské firmy SILNICE LK s.r.o. Působí také jako člen odborné komise pro dopravu při ÚV KSČM. Díky služebnímu poměru je bezpartijní – služební zákon zakazuje členství v politické straně, ale neomezuje volební právo pasivní ani aktivní. Mezi jeho zájmy patří kultura, moto a cykloturistika, dále vodáctví a vysokohorská turistika.

Předmětem jeho profesního zájmu je především doprava a její aspekty, dále pak bezpečnost občanů a řádné fungování samosprávy, včetně odstraňování nadbytečné administrativy.

Volební heslo:

Senát má pomáhat, ne škodit

Programové priority kandidáta:

  • Senát má napravovat právní chyby a omyly, má být pojistkou. Pokud toto neplní a zabývá se intrikováním, je zbytečný a má být zrušen.
  • Senát by se měl zasazovat o ochranu národních zájmů v oblastech energetiky, surovinové i potravinové politiky či zdravotnictví.
  • Senát má usilovat o zpracování srozumitelných zákonů pro bezpečnost obyvatel a možnost rychlé a adresné pomoci v případě krizových stavů. A to bez zbytečné administrativy.
  • Senát by měl posoudit rozdělení pravomocí mezi centrální vládou a samosprávnými orgány. Na základě toho i dělbu finančních prostředků na zajištění těchto pravomocí.
  • Senátoři jsou voleni na základě územní příslušnosti, proto by měli mít i více pravomocí k danému senátnímu obvodu, mít možnost prosazovat zájmy a potřeby jeho obyvatel i vůči centrálním orgánům.
  • Senátor by měl mít přímou odpovědnost vůči svým voličům.