Ing. Pavel Kováčik

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 54, Znojmo
65 let
zemědělský inženýr
dlouholetý poslanec Parlamentu ČR, ženatý, má dceru Lenku a syna Pavla a dnes už také čtyři vnoučata, trvalé bydliště má v Třebíči

Po absolvování základní devítileté školy vystudoval gymnázium v Třebíči. Následně absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, a to obor zootechnik. Po ukončení vysoké školy pracoval v JZD Dalešice jako střediskový zootechnik a zootechnik krmivář. Práce zemědělců, chovatelů a pěstitelů je mu proto velmi blízká. Několik let také pracoval ve funkci ředitele Kooperačního sdružení Hrotovice. V roce 1996 kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Jihomoravský kraj. Poslanecký mandát obhájil a jako poslanec pracuje dosud. V současné době je místopředsedou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také zastává funkci předsedy zemědělského podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Je předsedou Poslaneckého klubu KSČM. Ve stínové vládě KSČM pracuje jako stínový ministr zemědělství. Je mu velmi blízká práce s lidmi, se kterými se často setkává a snaží se pomáhat řešit jejich problémy. Vždy se angažoval i v místní komunální politice, která je pro občany velmi důležitá.

Volební heslo:

Zdravý rozum a zkušenost do Senátu 

Programové priority kandidáta:

 • kvalitní potraviny včetně zpřísnění kontroly dovozu a zvýšení potravinové soběstačnosti
 • realizace opatření pro zmírnění dopadu sucha, nedostatku vody a její udržitelnost v krajině
 • návrat vlastnictví vody do rukou státu, měst a obcí
 • pomoc vinařství, ovocnářství, pěstování zeleniny a chovatelství
 • rozvoj zpracovatelského průmyslu v oblasti potravinářství
 • vznik nových pracovních příležitostí a rozšíření rekvalifikací
 • adekvátní odměna za dobře odvedenou práci na evropské úrovni
 • zasadím se o omezení odlivu lidí z obcí a zvýšení jejich vybavenosti
 • pokračování rekonstrukce nemocnice ve Znojmě a dokončení nové budovy Zdravotnické záchranné služby na Šumné
 • udržení stávající sítě středních škol a učilišť s preferencí výuky technických oborů
 • podpora kulturních a sportovních aktivit
 • podpora dostavby bloku Jaderné elektrárny Dukovany