Ivan Mařák

2. na kandidátce Zlínského kraje

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, Fakultu lesnickou, obor lesní inženýrství.

Pracoval ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, později jako ekolog u Povodí Moravy. V letech 2012-2016 byl náměstkem hejtmana Zlínského kraje pro životní prostředí, rozvoj venkova a územní plánování. Od roku 2016 až doposud je projektovým manažerem Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Ve sněmovně by se rád zaměřil na oblast životního prostředí, případně na regionální rozvoj.

Mezi jeho největší zájmy patří, vedle ochrany přírody, také myslivost, rybaření a fotbal.

Ivanu Mařákovi je 59 let, je ženatý, má dvě děti a žije na Slovácku od narození.