Ivo Pojezný

Lídr kandidátky v Jihomoravském kraji

Vystudoval obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na Univerzitě Palackého v Olomouci a specializoval se na obory psychopedie, logopedie, somatopedie a etopedie.

Po ukončení studia působil jako pedagog a od roku 1986 do roku 1990 jako zástupce ředitele školy. Učil takřka třicet let do doby, kdy byl uvolněn do funkce předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

V roce 2013 byl zvolen do PS PČR a stal se poslancem za KSČM, kde působí dodnes. Třicet jedna let působil v Zastupitelstvu města Kyjova a dvacet let v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, kde pracoval v mnoha funkcích zaměřených především na školství a sport.

Dlouhá léta působil jako trenér, rozhodčí i organizátor sportovních soutěží, zároveň pracoval s mládeží v oddílech zaměřených na sport a turistiku. Druhé období je členem Národní rady pro sport.

Mezi jeho koníčky patří sport, turistika, historie, genealogie a práce na zahradě. V Poslanecké sněmovně by se chtěl opět zapojit do práce ve školském výboru a v jeho podvýborech zaměřených na sport, heraldiku a vexilologii.

Chce pomoci vyřešení dálničního propojení mezi Brnem a Vídní, zvýšení finančních prostředků přímo do sportovních klubů včetně odměňování mládežnických trenérů, také návratu a udržení Slovanské epopeje na jižní Moravě.

Ivu Pojeznému je 60 let, je ženatý a má dvě dcery a jednoho vnuka.

Videovizitka lídra: