Jan Klán

3. na kandidátce Středočeského kraje

 Vystudoval sociální antropologii na Univerzitě Pardubice, Fakultě filosofické, a sociologii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. Již za studií se aktivně věnoval analýze veřejné a sociální politiky včetně řešení sociologických výzkumů.

Po ukončení studia spolupracoval s Obecním úřadem v obci Záboří nad Labem, kde se podílel na přípravě dotačních žádostí a v tamní knihovně zabezpečoval internetovou síť. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny a svůj mandát obhájil i v roce 2013. Již od studentských let je členem Klubu společenských věd, kde se zabývá sociologií. V současné době pracuje jako tajemník Institutu české levice.

Ve volném čase se věnuje četbě odborných knih, psaní analýz a článků o současném dění nejen v naší republice, ale i ve světě. Aktivně se věnuje kritickým teoriím, které vycházejí z marxistické filosofie. Mezi jeho další koníčky patří turistika a četba.

V Poslanecké sněmovně by se chtěl zaměřit především na oblast veřejné správy a regionálního rozvoje, což je jednak oblast, které se věnoval při svém předchozím působení v Poslanecké sněmovně, ale hlavně jde o téma, které je velice aktuální, protože se dotýká všech obyvatel naší země.

Janu Klánovi je 38 let, je ženatý a má jedno dítě.