Jan Koros

Lídr kandidátky v Libereckém kraji

Vystudoval na Technické univerzitě v Liberci, obor učitelství se zaměřením na zeměpis a dějepis.

Pracuje jako učitel dějepisu a zeměpisu na základní škole. V politice se chce věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí, především boji s kyberšikanou a všemi formami agrese vůči dětem, nepromyšlené inkluzi či modernizaci vzdělávacích programů. Nesouhlasí se soukromým školstvím – vzdělání nebo spíše diplom si za peníze nikdo kupovat nesmí.

Je členem Výboru pro rozvoj města a památky v České Lípě.

Za největší regionální problém Libereckého kraje považuje polský důl Turów odvádějící podzemní zdroje vody z České republiky.

Mezi jeho zájmy patří šachy, cestování, četba, zejména z oblasti historie.

Janu Korosovi je 24 let, žije se svou přítelkyní v České Lípě.

Videovizitka lídra: