Jindřích Havelka

5. na kandidátce Středočeského kraje

Po ukončení odborného učiliště, kde vystudoval obor nástrojař, nastoupil do svého prvního zaměstnání. Po skončení základní vojenské služby pracoval u Vězeňské služby České republiky. Za dobu trvání služebního poměru se mu podařilo vystudovat Střední pedagogickou školu v Mostě, obor Speciální pedagogika. Absolvoval i různé další kurzy, např. kurz řidiče – záchranáře. Při zaměstnání se mu později také podařilo dokončit studium magisterského oboru sociální práce.

Po ukončení služebního poměru v roce 2005 jeho kroky směřovaly ke Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, kde pracuje dodnes, a to ve „výjezdové“ službě jako řidič - záchranář. Je členem odborové organizace zdravotníků.

Mezi jeho hlavní zájmy patří na prvním místě rodina a díky lásce k přírodě také zahrada. Tu se snaží společně využívat jako zahradu okrasnou i užitkovou a čerpá zde nové síly, které potřebuje při své práci. O to více v dnešní nelehké době boje s COVID 19.

Při své práci se pohybuje po celém kraji a je přímo v terénu konfrontován s problematikou zdravotnictví, jehož stav vnímá kriticky. Díky svému vzdělání a zkušenostem z praxe je schopen v mnohém přispět nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti sociální práce. Jde mu o zlepšení podmínek pro práci zdravotníků, ale ve stejné míře i o dostupnost všech oborů a kvalitu zdravotní i sociální péče pro všechny občany, a to i v okrajových oblastech státu.

Jindřichu Havelkovi je 47 let, žije v obci Trhové Dušníky u Příbrami a spolu s manželkou vychovává dva syny a dceru.