Jiří Dolejš

9. na kandidátce hl. m. Praha

Poslanec Parlamentu ČR, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Povoláním je ekonom-národohospodář, v letech 1984-1991 pracoval jako výzkumný pracovník. Jako poslanec parlamentu působil v rozpočtovém výboru (a podvýboru pro bankovnictví), výboru pro veřejnou správu a dříve i ve výboru imunitním. V letech 2013 až 2021 byl také členem vládní důchodové komise.

Má i zkušenosti z územní samosprávy, v letech 1994-2002 pracoval v Zastupitelstvu hl. města Prahy, 2014-2018 v Zastupitelstvu městské části Praha 6.

Je členem Česká ekonomické společnosti a Občanské futurologické společnosti.

Z jeho publikační činnosti stojí za zmínku zejména odborné knižní pojednání „Levice mezi minulostí a budoucností“, protože tématu budoucnosti levice se úzce věnuje nejen po české, ale i celosvětové linii. A to jako představitel moderního levicového proudu a odpůrce všech nekritických nostalgických přístupů. Na dané téma připravuje k vydání další knihu.

Z jeho dosavadních předvolebních hesel zmiňme zejména „Používám rozum, nestřídám názory“, které ho vystihuje nejvíc.

Kromě ekonomického vývoje ho zajímají i regionální problémy - například dostupné bydlení a městská dopravní infrastruktura.

Mezi jeho další zájmy patří například sci-fi literatura, filmová tvorba a hlavně vodní sporty, které si každoročně užívá nejraději na Slapech.

Jiřímu Dolejšovi je 60 let, celý život bydlí v Praze (Bubenči), má dvě dospělé dcery, zatím je bez vnoučat, ale o to víc si užívá chlupatých domácích mazlíčků.