Jiří Valenta

Lídr kandidátky v Plzeňském kraji

Vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni – obor sociální politika a sociální práce, Filozofickou fakultu ZČU Plzeň – obor Kulturní a sociální antropologie. ČZU Praha, Provozně ekonomickou fakultu – obor veřejná správa a regionální rozvoj. UK Praha, Fakultu sociálních věd – obor politologie. LIGS UNIVERSITY Praha – obor management lidských zdrojů.

Mezi léty 1990-2013 pracoval na různých pozicích v oblasti středního školství, od roku 2013 doposud je poslancem Parlamentu ČR.

V politice se specializoval na zahraniční politiku a politiku EU (místopředseda Výboru pro evropské záležitosti PS PČ R a je členem Stálé delegace parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku) a na politiku v oblasti informačních a komunikačních technologií (předseda Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment při Hospodářském výboru PS PČR).

Zabýval se i problémy s dopady na Plzeňský kraj způsobenými dysfunkcí veřejnoprávních médií v ČR, problematikou válečných reparací, privatizačními podvody 90. let, nebezpečím plynoucím z pokusů o revizi výsledků II. světové války a z rostoucího vlivu tzv. krajanských sdružení, zejména Landsmannschaftu, či např. z neoprávněného vydávání majetku s nacisty kolaborujícím šlechtickým rodům aj. Mezi léty 2006-2014 byl také městským zastupitelem v Plzni.

V minulosti byl i aktivním funkcionářem ČMOS pracovníků školství, členem ČSTV, Sokola Plzeň – Bílá Hora z. s., Badmintonového svazu ČR.

Mezi jeho hlavní koníčky stále patří sport (cyklistika, turistika, inline, badminton, kopaná aj.), ale také genealogie, numismatika, cestování, fotografování, historie Plzně aj.

Jiřímu Valentovi je 55 let, trvale žije v Plzni, má třicetiletého syna.

Videovizitka lídra: