Josef Lukášek

5. na kandidátce Královéhradeckého kraje

Je absolventem Pedagogické fakulty Hradec Králové a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, rigorosum získal na VŠP Hradec Králové. Jako učitel se specializoval na fyziku a přírodní vědy a v roce 2005 se dostal i do finále soutěže „Zlatý Amos“.

Deset let pracoval v Dobrušce jako tajemník městského úřadu, 12 let působil v různých komisích kraje. Osm let pracoval jako krajský zastupitel, stal se i radním pro sociální oblast. V Dobrušce se podílel např. na výstavbě krytého bazénu, koupaliště, teplárny, polikliniky, nových škol, sídliště Orlická a dalších objektů. V roce 2018 se stal místostarostou obce Bystré v Orlických horách, kde pomohl zlepšit mj. pobytová zařízení u místního koupaliště či rekonstruovat místní restauraci na společenský dům.

Je autorem publikací přibližujících krásy kraje a napsal již čtyři knihy pohádek. Byl dlouholetým členem Horské služby a v současnosti je dobrovolníkem pečujícím o útulnu na Velké Deštné. Jeho koníčky jsou turistika a psaní.

V PS PČR by se rád věnoval především otázkám kvality vzdělávání, ale i regionálním tématům, mezi které řadí především výstavbu rychnovské nemocnice, pokračování komunikace I/35, výstavbu obchvatů měst i protipovodňové hráze v Mělčanech u Dobrušky.

Josefu Lukáškovi je 69 let, je ženatý, vychoval dvě děti a je dědečkem třem vnoučatům.