Josef Švarcbek

2. na kandidátce Plzeňského kraje

Vystudoval dvouletou důstojnickou školu vojsk MV a Vysokou školu politickou. 

Po ukončení studia v roce 1990 pracoval jako příslušník Hasičského záchranného sboru, krátce působil v Poslanecké sněmovně, ale především 34 let působí jako velitel jednotky požární ochrany kategorie II v Plané. Díky dlouholeté práci hasiče má bohaté zkušenosti z oblasti ochrany a bezpečnosti občanů, které se věnuje prakticky celý svůj život.

V Poslanecké sněmovně by se proto chtěl především věnovat bezpečnosti občanů a integrovanému záchrannému systému (IZS). Za tím se skrývá prakticky všechno. Bezpečnost a obrana státu, ochrana životů a zdraví obyvatel, bezpečnost na silnicích, bezpečnost potravin, energetická bezpečnost, informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost… Veřejnost zná Pepu Švarcbeka především jako zásadového, poctivého, spolehlivého a pracovitého člověka, který je vždy připraven pomáhat.

Josefu Švarcbekovi je 66 let, je rozvedený, má dva dospělé syny a dva vnuky a jednu vnučku. Je dlouholetým zastupitelem města Planá.